Fundusze Norweskie – Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2020 | Postępowanie 3/POLIMER/2022

Postępowanie 3/POLIMER/2022:

Postępowanie realizowane na potrzeby projektu pn. „Wdrożenie ekologicznego zautomatyzowanego procesu obróbki form fleksograficznych” dofinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje. 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku – Green growth. Program „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2014-2021, numer projektu: NORW.19.01.01-04-0004/20, nr postępowania: 3/POLIMER/2022.

Zamawiający nie jest zamawiającym w rozumieniu przepisów PZP, a realizowane zamówienie nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu PZP. Przepisy PZP nie stanowią podstawy prawnej realizacji postępowania i udzielenia zamówienia.


Nazwa postępowania:

„Zakup urządzenia destylującego”.

Oferty należy składać elektronicznie na adres mailowy:

wesolek@polimerpro.pl

Pełna dokumentacja dotycząca postępowania dostępna jest poniżej:

Dodatkowe komunikaty w sprawie prowadzonego postępowania: