UNIA EUROPEJSKA

P.P.H.U. „PolimerPro” s.c. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w latach 2014 – 2020

Tytuł projektu: „Wdrożenie do firmy PPHU POLIMERPRO s.c. prac B+R dotyczących produkcji ekologicznych wielkoformatowych form do zadruku tektury falistej na bazie innowacyjnej technologii wytwarzania płyt polimerowych z płaskim czubkiem punktu rastrowego”

Celem projektu jest wdrożenie do działalności przedsiębiorstwa PPHU POLIMERPRO s.c. prac B+R dotyczących produkcji nowatorskich,

ekologicznych form fotopolimerowych do zadruku wysokiej jakości jednostkowych opakowań i tektury falistej

Wartość projektu: 2 488 602,18 pln

Dofinansowanie projektu z UE: 1 368 731,19 pln

www.dreamsart.pl