Fundusze Norweskie – Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2020

Projekt współfinansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje. 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku – Green growth.

Firma P.P.H.U. „PolimerPro” s.c. w ramach projektu „Wdrożenie ekologicznego zautomatyzowanego procesu obróbki form fleksograficznych” korzysta z dofinansowania o wartości 309 925,60 EURO otrzymanego od Norwegii.

Cel projektu:
Celem projektu jest wyeliminowanie nafty z produkcji matryc oraz z środowiska pracy poprzez wdrożenie nowej, innowacyjnej linii wytrawiającej formy drukowe w sposób zautomatyzowany.

Termin realizacji projektu:
01/01/2021 r. – 31/12/2021 r.

www.eog.gov.pl

www.norwaygrants.pl

www.eeagrants.org

www.norwaygrants.org

———————————————————————————————————————————–

Project co-financed under the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021. 19.1 New Products and Investments. 19.1.1 Green industry innovation – Green growth.

The company P.P.H.U. „PolimerPro” s.c. as part of the project „Implementation of an ecological automated process for the processing of flexographic forms”, it benefits from a grant of EUR 309,925.60 from Norway.

Purpose of the project:
The aim of the project is to eliminate oil from the production of dies and from the working environment by implementing a new, innovative line for etching molds
automated printing.

Project completion date:
01/01/2021 r. – 31/12/2021 r.

www.eog.gov.pl

www.norwaygrants.pl

www.eeagrants.org

www.norwaygrants.org