Fundusze Norweskie – Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2020

POSTĘPOWANIE 1/POLIMER/2022

Postępowanie realizowane na potrzeby projektu pn. „Wdrożenie ekologicznego zautomatyzowanego procesu obróbki form fleksograficznych” dofinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje. 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku - Green growth...

Czytaj dalej...
POSTĘPOWANIE 2/POLIMER/2022

Postępowanie realizowane na potrzeby projektu pn. „Wdrożenie ekologicznego zautomatyzowanego procesu obróbki form fleksograficznych” dofinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje. 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku - Green growth...

Czytaj dalej...

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Projekt współfinansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje. 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku – Green growth.
Firma P.P.H.U. „PolimerPro” s.c. w ramach projektu „Wdrożenie ekologicznego zautomatyzowanego procesu obróbki form fleksograficznych” korzysta z dofinansowania o wartości 309 925,60 EURO otrzymanego od Norwegii.


Cel projektu:

Celem projektu jest wyeliminowanie nafty z produkcji matryc oraz z środowiska pracy poprzez wdrożenie nowej, innowacyjnej linii wytrawiającej formy drukowe w sposób zautomatyzowany.

Kalendarium inwestycji:

1. Rozstrzygnięcie konkursu na podstawie listy projektów rekomendowanych do wsparcia z dnia 26.02.2021 r.
2. Podpisanie umowy o dofinansowanie: 29.07.2021 r.
3. Zdjęcie plakatu widzącego w miejscu realizacji projektu
4. Spotkanie inicjujące: np. 03.09.2021 r.
5. Promowanie inwestycji na Forum Inteligentnego Rozwoju, gdzie firma odbierała nagrodę dnia 29.09.2021 r.
6. Reklamy promujące projekt w pismach Forbes oraz Świat Druku
7. Informacja o planowanym upublicznieniu zapytania ofertowego na dostawę instalacji fotowoltaicznej: 01.10.2021 r.
8. Rozpoczęcie procedury zakupowej na dostawę instalacji fotowoltaicznej: 26.10.2021 r.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/76319?sekcja=ogloszenie

9. Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę instalacji fotowoltaicznej: 09.11.2021 r. Wybrana została oferta Columbus Energy S.A.
10. Podpisanie umowy na dostawy: 16.11.2021 r.
11. Prezentacja szczegółów projektu na targach Warsaw Pack 22.11.2021 r.
12. Rozpoczęcie inwestycji (1.12.2021 r.)
13. Zakończenie inwestycji (7.12.2021 r.)

Finansowanie inwestycji:

Wydatki ogółem: 2 472 822.00 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 2 422 452.00 PLN
Środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego: 1 330 448.60 PLN
Kwota wsparcia (w euro): 309 925,60


Termin realizacji projektu:
01.07.2021 – 31.12.2022

www.eog.gov.pl

www.norwaygrants.pl

www.eeagrants.org

www.norwaygrants.org

———————————————————————————————————————————–

We work together for a green, competitive and conducive to integration Europe.

Project co-financed under the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021. 19.1 New Products and Investments. 19.1.1 Green industry innovation – Green growth.

The company P.P.H.U. „PolimerPro” s.c. as part of the project „Implementation of an ecological automated process for the processing of flexographic forms”, it benefits from a grant of EUR 309,925.60 from Norway.

Purpose of the project:
The aim of the project is to eliminate oil from the production of dies and from the working environment by implementing a new, innovative line for etching molds
automated printing.

Total expenditure: 2,472,822.00 PLN
Eligible expenditure: 2 422 452.00 PLN
Funds from the Norwegian Financial Mechanism: 1,330,448.60 PLN
Amount of support [euro]: 309 925.60


Project completion date:
01.07.2021 – 31.12.2022

www.eog.gov.pl

www.norwaygrants.pl

www.eeagrants.org

www.norwaygrants.org